skip to Main Content
Miksi Perukirja Tulee Tehdä Huolellisesti?

Miksi perukirja tulee tehdä huolellisesti?

Kumpaa pidät perukirjassa tärkeämpänä: asiakirjan toimittamista hyvissä ajoin verottajalle vai mahdollisimman nopeaa perinnönjakoa? Molemmat seikat kuuluvat kuolinpesän asioiden hoitamiseen.

Verottaja verottaa kuolinpesän osakkaita kuolinpesän omaisuudesta riippuen, ja pankki antaa vasta perukirjan tarkastuksen päättymisen jälkeen kuolinpesän osakkaille luvan tehdä perinnönjaon. Verotus ei riipu perukirjan tarkastuksen päättymisestä vaan verotuspäätös annetaan vainajan kuolinvuotta seuraavana vuonna.

Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tunnistaa asiakkaansa (Luottolaitoslaki 15 luku 18 §). Tästä syystä pankkeihin toimitetut perukirjat käyvät läpi tarkan tarkastusprosessin. Mikäli puutteita ilmenee, pankki pyytää kuolinpesän osakasta toimittamaan puuttuvat lisätiedot. Usein lisätietojen saamisessa menee kuukausia ja juuri tästä syystä odotettu perinnönjako viivästyy. Moni ei myöskään välttämättä ota huomioon piilokuluja, jotka aiheutuvat viivästyksestä. Näitä ovat esimerkiksi kuolinpesän myyntiin menossa olevan kiinteistön tai asunto-osakkeen juoksevat kulut (hoito-, lämmitys-, vakuutusmaksut jne.). Juoksevat kulut pienentävät jaettavaa perintöä.

Perukirjan tekeminen kannattaa antaa osaavalle tekijälle. Olen työskennellyt pankissa perukirjan tarkastajana, joten pystyn välttämään perukirjojen teossa helposti huomaamatta jäävät sudenkuopat.

Back To Top