skip to Main Content

Heikki Päivinen

Osaaminen

Siviilioikeus

  • Hallintotieteiden maisterin tutkintoni perustui pääsääntöisesti siviilioikeuteen ja erityisesti perhe- ja jäämistöoikeuteen sekä verotukseen.
  • Kokemusta perunkirjoitusten, ositussopimusten, perinnönjakokirjojen, perintö- ja verosuunnittelujen, lahjakirjojen, avioehtosopimuksien, edunvalvontavaltuutuksien, hoitotahtojen, valtakirjojen, testamenttien ja lapsien huoltajuussopimuksien laatimisesta.

Asuntosijoittaminen

  • Kokemusta ja osaamista siitä, miten asuntosijoittamisen saa jouhevasti alkuun siten, että myös verotuksellinen näkökulma on huomioitu.

Laatu- ja ympäristöasiat

  • Kokemusta ympäristöjärjestelmän rakentamisesta ja kehittämisestä sekä laatujärjestelmän laatimisesta, ympäristöluvan ja joutsenmerkin hakemisesta sekä hakemuksien loppuunsaattamisesta.

Tuotannon johtaminen ja ohjaaminen

  • Tuotannonsuunnittelun järjestäminen jouhevasti, jossa otetaan huomioon henkilöresurssit, materiaalivirrat, varastoinnin ja lähetystoiminnot. Logistiikan yhteen sovittaminen tuotannon kanssa.

Koulutus

  • Kokemusta oppimateriaalien laatimisesta ja teoriaopetuksesta. Yrityksen sisäisten ja oppilaitoksien koulutusten järjestäminen. Laatu- ja ympäristöasioiden sekä tuotannon johtamisen ja ohjaamisen kouluttaminen.

 

Heikki Päivinen

Koulutus

Hallintotieteiden maisteri (HTM, siviilioikeus), erikoisjuristi

  • Pääaine siviilioikeus erityisesti perhe- ja jäämistöoikeus, sivuaineina finanssioikeus, työ- ja organisaatiopsykologia ja aikuiskasvatustiede.

Sijoittajapalvelututkinto (APV1)

Insinööri (ylempi AMK), teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Ammatillisen opettajan pedagoginen pätevyys, lehtori

Insinööri (AMK), tuotantotalouden koulutusohjelma

Back To Top