skip to Main Content

Miksi perukirja tulee tehdä huolellisesti?

  • 01/01/2022

Kumpaa pidät perukirjassa tärkeämpänä: asiakirjan toimittamista hyvissä ajoin verottajalle vai mahdollisimman nopeaa perinnönjakoa? Molemmat seikat kuuluvat kuolinpesän asioiden hoitamiseen. Verottaja verottaa kuolinpesän osakkaita kuolinpesän omaisuudesta riippuen, ja pankki antaa vasta perukirjan tarkastuksen päättymisen jälkeen kuolinpesän osakkaille luvan tehdä perinnönjaon. Verotus…

Lue lisää
Back To Top